tisdag 30 december 2008

EU-valet
Medlemmarna säger si,ledningen så
Så står det på SvD ledarsida måndagen den 29 dec. Ja, det är en riktig iaktagelse. Det demokratiska underskottet i EU börjar redan vid nomineringprocessen och sträcker sig över besluten , där 80 % av alla EU-beslut tas av tjänstemän och arbetsgrupper,till den bristande kontrollen.
Några axplock ur ledaren. Moderaterna: Den i politiska sammanhang helt okänta Anna Maria Corazza Bildt går före Christoffer Fjellner som i mina ögon har gjort ett från moderat synvinkel gott jobb i EU-parlamentet. I folkpartiet får partiledningen det svårt med Marit Paulsen eller Maria Leissner. Marit Paulsen kom före i provvalet men.... I centern kom jag på 4:e plats i provvalet men petades helt bort från EU-valsedeln. Detsamma med Lennart Sacrédeus i kd.
Socialdemokraterna har inten medlemsomröstning eller provval alls, dvs partiledningen kan från början göra som den vill och det har ocksåMona Sahlin gjort som placerat sin ibland inte alldeles lydiga partisekreterare Marita Ulvskog på första plats. Läs: Hur man på ett utåt snyggt sätt blir av med en kritiker. Detsamma går att säga om Maud Olofsson som nog blev väldigt glad när Lena Ek, tidigare motkandndat till partiledarjobbet, blev EU-parlamentariker och satsar alla centerresurser på att hon skall förbli borta från Sverige.
"Är provvalen mest till för syns skull"? frågar tidningen. Svar Ja. Någon interndemokrati att tala om finns inte heller,avslutar tidningen. Svar: Nej.

Välkommen i Värmöledningen Lars-Erik Alverjö
Ja, nu hälsar också DN Lars-Erik välkommen till uppdraget som ks-ordförande i Värmdö. Roligt. Han räkar inte med lugn och ro men tror att brist på förskoleplatser, behov av ungdsomssatsningar och investeringar i vatten och avlopp går att lösa. Bra, naturligtvis. Men det är inte de stora problemen, och det vet också Lars-Erik. Det är hur han och vi i Allians för Värmdö formar, presenterar, genomför och förklarar vår politik. Det är hur Värmdöborna och personalen uppfattar oss. Det är bilden, det som etsar sig fast i huvudet, som avgör. Men Alversjö startar bra, med en optimistisk syn på att det går att lösa. Ja, det gör det. Bilden också. Och vi i Värmdöcentern skall göra vårt för att förbättra den.

Inga kommentarer: