söndag 14 december 2008

Ny folkokröstning på Irland
EU-ledarna tänjer nu på demokratin i EU och sätter press på Irland att rösta en gång till och då rösta ja till Lissabonfördraet. Något annat går inte att tolka in i beslutet från Bryssel den 11-12 december. Irland får behålla sin kommissionär och med lite vackra ord om neutralitet och egna företagsskatter skall det bli ett ja i en ny folkomröstning senast den 31 okt0ber nästa år.
Enligt EU:s egna regler skall varje medlemsland godkänna Lissabonfördraget för att det skall gälla. Irland har inte gjort det alltså har det fallit. Men nu dribblar man igen, precis som efter nejrösningarna om EU-konstitutionen( det är till 96 procent samma text) i Holland och Frankrike. EU-ledarna bryter mot sina egna demokratiska regler. En demokratisk härdsmälta.
För övrigt vill jag bara säga till Mona Sahlin, Vanja Lundby-Wedin ocn andra socialdemokrater. Ni är grundlurade om den svenska modellen. EU:s rörlighetsregler går före svensk arbetsrätt. Så är det och det förstärks ytterligare i Lissabonfölrdraget där det tydligt stadfästs i ett särskilt protokoll att EU:regler alltid tar över nationell lagstiftning Och i Lissabonföredraget stärks EU-domstolen som tar över allt mer av det politiska beslutsfattandet i vårt land.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, miljöpartiet har bidragit till tvåpartisystemets närmande. Precis som centern i högsta grad. Jag tycker inte det är bra.


/Bengt