torsdag 18 december 2008

Modern miljövänlig spårteknik - spårbilar
Får många samtal och mail om spårbilar och allt fler blir intresserade med bilindustrins problem i Sverige och USA, framtids- och klimatdebatten. Har jobbat med en artikel för DN med en stor bredd av u-tecknare. Jag är inte ett dugg rätt för att det inte kommer ett genombrott bara förvånad över att det inte kommit redan...

Värmdö och vardagen
Det är inga vidare siffror för Värmdö i SCB:s medborgarundersökning hösten 2008. Frågor om information, tillgänglighet, förtroende och påverkan på politiker får låga och i förhållande till förra mätningen nedåtgående siffror.
Det är inte svårt at förstå. men nu biter vi i det sura äpplet och ökar öppenheten, medborgardialogen, möjligheterna till kontakt och påverkan med enkäter, nedborgarkonferenser och seminerier.

Ljung
är i detta avseende heller ingen uppbyhgglig historia. Dålig information om beslutet om upphandlingsreglerna i samband med budgetbeslutet i november 2007. Jag har verkat för att kommunen skulle få vara med i upphandlingen men centeravdelningen är delad och därför hade jag tänkt lägga följande protokollsanteckning om inte ärendet blivit bordlagt både i kf och ks i går.....
Protokollsanteckning Hans Lindqvist ( c )
Centerpartiet verkar för mer varierade driftformer i kommunen med privata, kooperativa och föreningsdrivna alternativ. Informationen kring besluten bakom upphandlingen av Ljung har varit bristfällig. Sättet på vilket fler varierade driftformer uppnås måste upplevas som rättvist av alla deltagande intressenter. Så har inte skett i fallet Ljung.
Centerpartiet är delat i frågan om att avbryta upphandlingen och jag avstår därför i voteringen.
Centerpartiet anser att kommunens egenregi skall erbjudas att delta i framtida upphandlingar.

Inga kommentarer: