tisdag 9 december 2008

Ny kommundirektör
Morgonmöte med Göran Jansson som sammankallande i gruppen för ny kommundirektör. Bra att vi satt igång arbetet med kravspecifivering, mål tider mm. Det är ordning och reda på Göran och vi har stöd av personalchefen Jonas som det också är ordning på.

Kompass
Möte om planeringen inför två större möten med kompasskommuner under våren den 23 jan i Södertälje och den 17 april i Botkyrka, det senare med alla intresserade kranskommuner i Stockholm
Viktigast nu är klimatmötet om ett år i Köpenhamn. Vi måste på alla sätt trycka på för klimatanpassade transportlösningar som spårbilar. Men vi får inte bara tala om spårbilar utan måste se sådana lösningar som komplement till annan trafik som miljöbilar och annan spår- och kollektivtrafik.

Näringslivsrådet
Trevligt möte med näringslivsrådet som Peter Bondesson håller i. Han presenterar översiktiligt den nya nämndorganisationen. En fråga som kommer upp är trafiken för de företagare och andra som är beroende av pendling till Sthlm. Vi måste ta itu med detta mer seriöst, inte minst de trafikkaos som kan drabba Värmdö om Skurubron, Danvikstull, Slatsjöbanan och Slussen och Essingeleden skall byggas om till samtidigt...

landsting
In till landstingsdebatten om budget och tar upp frågan om helikoptern och den felande läkaren... som vi diskuterat och kritiserat från Värmdö och skärgården. Jag ställer en rak fråga till mitt eget landstingsråd Gustav Andersson om utvärdering av helikopter utan läkare som nu gäller. Visst, efter ngt år skall en sådan utvärdering göras av akutbilar, akutsjuksköterskorna och läkarinsatserna. Vi följer det noga....

Inga kommentarer: