lördag 13 december 2008

EU:s klimatmöte
Det blev inte vad jag hoppats på. Det blev en kompromiss som kunde varit sämre. EU:s mål om 20-20-20 till 2020 står kvar med ökad förnynbar energi, mnskade klodioxidutsläpp och satsning på förnybara energi står kvar.
Unantagen för kolkraftverk är för stora. Nu skall förslaget förhandlas i EU-parlamentet som bör ställa hårdare krav. Det kan bli en ny förhandling med ministerrådet åträtt håll med hårdare krav.
Men ändå. Det är bättre än ett haveri även om ledartröjan i klimatarbetet sitter lite trångt.

EU:s finansplan
EU:s finansplan för att bemästra finanskrisen är på 200 miljaeuro, men där 170 kommer från medlemsländerna.Europeiska investeringsbanken bidrar med 30 milj euro. En bra uppgörelse för att öka kreditgivningen från bankerna.
Regeringens krisplan för bilindustrin med 28 milj kronor i garantier för lån i Europsieka investeringsbanken och forskning kan har inte mött ngt störe motstånd. Men var är stödet till ny miljövänlig transportteknik som spårbilar?Finns det i forskningspengarna?

Sammataget
kan jag hålla med Lena Mellin i AB om att två kriser ändå har fått ett besked hur de kan lösas åt rätt håll. Vi måste lösa både klimat, jobb och välfärd och detta är en hygglig kompromiss. Det svåra blir när klimatmötet i Köpenhamn skall slå fast det slutgiltiga förslaget som skall ersäta Kyotoprotokollet. Tycker faktiskt att både Fredrik Reinfelt och Andreas Carlgren kan komma hem med hederni behåll. Angela Merkel fårdet svårare men har samma balansgång att gå.

Lavaldomen och Stråthtredningen
Svaret är enkelt. I Sverige skall svenska regler gälla. EU:s regler om fri rörlighet tar över. Det borde ja-sägarna i s och m ha tänkt på när de sa ja till EU. Stråth-utredningen får krititik från alla håll men kanske just därför är också denna en acceptabel kompromiss. Precis som i alla förhandlingar, också i Värmdö kommun får man ge och ta. Förslaget ger faktiskt makten till arbetsgivare och fack, precis som vi har det med kollektivavtalen i dag. Låt det gälla också i fortsättningen.
Nu skall utredningen ut på remiss. Gör som i Danmark.Låt svenska (danska) löner och villkor gälla och ta processen med EU:s byråkrater och domstol.

I Värmdö
är vi nu klara med förhandlingarna också inom Alliansen liksom tidigare med oppositionen. Vi måste tillsammans visa att vi kan styra Värmdö kommun för medborgarnas bästa med förbättrat samarbete och stärkt dialogmed medborgarna - våra uppdragsgivare.

För övrigt instämmer jag i mycket av Birger Schlaugs artikel häromdagen om blockpolitikens insmalning och förminskning av de politiska alternativen. Tyvärr är det väl just miljöpartiet som bidragit till denna förstelning genom att frångå sin ideologiska huvudlinje om ett alternativ mellan blocken.Inga kommentarer: