fredag 25 mars 2011

DN/Synovate ger ingen Juholteffekt
Jag hade nog trott det. Eller, rättare det är för mig mycket förvånande att inte (S) går uppåt i DN/Synovate samma dag som Håkan Juholt skall väljas och efter två veckor av full exponering. Roligare då att Centern går upp lite från hemska 3.6 till 5.0. Men fråga mig inte varför?

EUrokrisen förvärras
I Belgien, Grekland, Irland och Portugal reser sig befolkningen mot eurokrisen med minskade löner, högre skatter, besparingar och övervakning av den egna ekonomin från EU. Tyskland vill ha mer tid på sig att betala in till den nya permanenta räddningsfonden. Detta för att försöka förhindra valnederlag i deltatsvalen i Baden-Wurtemberg i helgen. Visst, det behövs en permanent räddningsfond när det råder permanent eurokris....

Nej till besparingar och försämringar i skärgårdstrafiken
De "hårda sparkrav" på 15 miljoner kronor det står talas om i DN i dag www.dn.se. är ingenting jag som landstingsledamot och vice gruppledare för centerpartiet känner till. Det var inget som Gustav Andersson kände till heller, vårt skärgårdslandstingsråd när vi diskuterade frågan mellan raderna i samband med det mycket positiva besöket från Västerbottens landstingsgrupp. Waxholmsbolages ekonomer har räknat... står det. Inget som centern har beställt i alla fall...

För övrigt var det telemedicin och mer förebyggande och hälsofrämjande insatser som vi lärde oss mest av från Västerbottens landstingsföreträdare. Något att ta efter....

Inga kommentarer: