söndag 13 mars 2011

Naturens reaktioner ökar kärnkraftens risker
Först handlar det naturligtvis om att rädda människor. Det är en fruktanvärd katastrof för Japan och hundratusetals människor. 300 000 sägs ha evakuerats 20 mil runt det havererade kärnkraftverket Fukushima. Åtkilliga 10000 har dött och ytterligare hundratals tusen har tvingats fly från sina hem.
Att tsunamis kan orsaka kärnkraftsolyckor har jag aldrig hört någon säga tidigare. Tsunamis fanns inte som ord under folkomröstningen 1980. Vi har inte bara brukat jorden, vi har missbrukat den och då reagerar den. Naturkatastroferna har ökat de senaste åren.
Japan har 17 kärnanläggningar med 55 reaktorer och planerar att bygga 13 till! Oj. Nej till kärnkraft i världen och i Sverige. Vad säger centern om vad som hänt och kan hända i flera länder....?

EU:Euron skall räddas till varje pris
Det förstår alla att motsatsen, ett haveri för euron, skulle innebära att hela EU riskerar av förlisa. Av mötet i går med euroländerna ser vi också vilka belopp det handlar om för att stötta en valuta som inte klarar sig själv; Den tillfälliga räddningsfonden EFSF ökar till 440 mdr euro och den permanenta fonden kan låna ut 500 mdr euro....Oj, just det.

Satsa på kooperativ vindkraft i Värmdö
Det är vad Värmdöcentern föreslår i en motion till kf om ett energieffektivt Värmdö. Kommunens målsättning ska vara att bli oberoende av fossil energi och vara ett föredöme för våra medborgare i den omställningen. Alla nya detaljplaner ska säkerställa lokal energiförsörjning med småskalig vindkraft, vindturbiner, solvärme, solceller, bioenergi och vågkraft. Kommunen ska också ta initiativet till kooperativ vindkraft där företag och medborgare kan köpa andelar i närproducerad el. Kommunen ska också själv eftersträva att gå in som andelsägare i vindkooperativ.

För övrigt blir det tennis i dag efter uppehållet förra söndagen när Micke åkte Vasaloppet.Kanske är han lite stel fortfarande...

1 kommentar:

Erik Rune sa...

Ja, vad säger centerpartiet? Från Stockholmscentern kommer budskapet att vänstern är farligare än kärnkraften: http://perankersjo.blogspot.com/2011/03/vansterns-bidrag-till-japan-pekpinnar.html