måndag 14 mars 2011

Japan: Fyra reaktorer kan haverera
Fyra reaktorer riskerar att haverera. Härdsmälta eller partiell härdsmäla, radioaktiva utsläpp eller bara begränsad strålning. Ingen vet. 20 procent av världens reaktorer finns i de mest jordbävningsutsatta områdena enligt IAEA, http://www.svd.se/ Vad säger Maud Olofsson om flera nya reaktorer i Sverige?

Tillväxt till varje pris - BNP är husguden
Vi kan inte fortsätta öka tillväxten hela tiden med mer produktion, ökad konsumtion, fler varor, nödvändiga och onödiga. Att använda BNP som ett mått på tillväxt håller. Men att använda BNP som ett mått på uthållig tillväxt håller inte. BNP är ett ekonomiskt mått som också innefattar negativ och skadlig tillväxt som inte är uthållig. Jag var sekreterare i Naturresurs- och miljökommitten som centern genom jordbruksminister Anders Dahlgren tillsatte 1979. Ta upp den debatten igen. Det är centern som skall göra det. Läs Tim Jackssons nya bok...

Bra att C driver på i regionfrågan
Kent Johansson och Anna-Karin Hatt driver nu på i regionfrågan http://www.dn.se/. Det är utmärkt.Vi måste vidga de geografiska områdena för investeringar, sjukvård, infrastruktur och utbildning. Men glöm inte att ta upp decentralisering av makt från regering och länsstyrelser till folkvalda kommuner och regioner. Det är väl det allra viktigaste...?

Lena Sommestad
Det är tur för Alliansen att inte Lena Sommestad blev partiledare eller partisekreterare för socialdemokraterna.
Lyssnade på henne i lördagsintervjun. Klockrena politiska besked i massor med sakfrågor om stärkt jämställdhet, uthållig tillväxt, nej till kärnkraft och EMU, mer av långsiktig samhällsplanering och solidaritet i vardagen.

För övrigt väntar jag på sotaren som skall komma i dag och vi har eldat mycket i år, väldigt mycket...

1 kommentar:

Erik Rune sa...

Maud Olofsson - intervjuad i P1 idag - säger att det ska bli fortsatt kärnkraft i Sverige.