tisdag 8 mars 2011

Internationella kvinnodagen: jobb, barnomsorg, pension
Det är tre viktiga krav för ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Internationellt handlar kraven också om minskad fattigdom för kvinnor och ökad frihet att planera sitt eget liv. Man ska kunna leva på sin egen lön och sin egen pension. Kvinnor som arbetat deltid får lägre pension. Det är orättvist, eftersom de flesta arbetat i hemmet. Männen kan ju också gå ner i arbetstid, vilket inte vore fel med små barn, men varför inte räkna familjearbete som pensionsgrundande...?
Intressant att se ministrarna Anders Borg ( m ), och Anna-Karin Hatt (c ), www.aftonbladet.se
och Eva-Britt Svensson ( v ) i EU-parlamentet, www.dn.se sid 18 ha "egen försörjning" som viktigaste kvinnokrav.

Dra inte ner på utrikesförvaltningen
Det är illa nog att EU har tagit över mer och mer av Sveriges en gång självständiga utrikespolitik. Att samarbeta är bra men att tingas underordna sig är dåligt. EU:s väldiga milljardsatsning på egna ambassader måste också mötas med en stark svensk respresentation. Det säger också Carl Bildts utredare Peter Egardt i dagens DN Debatt; det är mer framsynt än hur Carl Bildt agerat.

Utmärkt C-förslag om skatteväxling av energiräkningarna
från Maud Olofsson och Andreas Carlgren. Bara att hoppas att övriga partier och regeringen säger samma sak och handlar därefter. Skatteväxla kostnaderna för de höga energipriserna med, t.ex 10-20 procents lägre skatt för konsumenterna och motsvarande höjning för de pengastinna elbolagen.

För övrigt tycker jag förslaget om Leif Pagtotsky som partiordförande med min bänkgranne i landstinget Helen Hellmark Knutsson som partisekreterare vore ett starkt och vackert par att leda s...

Inga kommentarer: