lördag 3 september 2016

Brexit: Inte så smart av vår nya EU-minister Ann Linde att tala om att Britterna kan tvingas lämna EU utan avtal.
Nej, det var inte så diplomatiskt. Storbritannien ska inte hotas eller varnas. Tvärtom gäller nu för både EU, medlemsländerna och Storbritannien själv att hålla en nära relation under hela processen Det är en lång och mödosam process med flera förhandlingar om utträde, om framtida relation och slutligen ett avtal med övergångsbestämmelser.

Det är 27 länder som ska instämma och vi vet redan de stora problemen.
Det största är att Britterna vill ha den inre marknaden men vill inte själva leva efter den, dvs ta emot personer fritt till Storbritannien. Här kommer det att läggas många olika bud.
Det är mycket viktigt att inte förhandlingarna rasar ihop eller fördärvas av dumma uttalanden så att någondera parten drar sig ur och inte vill förhandla längre.

Sverige och britterna har en nära relation och därför är det dumt att provocera eller varna någon part. Det är besvärligt nog ändå och Sverige är beroende av en nära relation med britterna.

Natoutredningen talar mer för att inte gå med i Nato är att göra det.
Ingen tror att ett Natomedlemskap avskräcker Ryssland tvärtom provocerar det, ökar spänningen i Östersjön och skapar en politisk kris med Ryssland. Det är tre tunga argument för att inte gå med. Ett fjärde är kärnvapnen. Sverige har förbundit sig säga nej till kärnvapen och det kan vi inte om vi blir Nato-medlemmar. Att driva frågan om Norden som en kärnvapenfri zon blir närmast omöjligt.
Så var jag på Båtmässan i går i centerns monter och det blev många samtal med värmdöbor, mest om miljö- och vattenfrågor och om trafik genom Ekedal och Storskogen.

Inga kommentarer: