lördag 10 september 2016

Frågan om kärnvapen är en av de tunga "Nej" argumenten mot ett Nato-medlemskap. Men har diskuterats för lite.

Jag tog aldrig upp det i min blogg i går.Det finns tillräckligt många argument redan. När nu frågan om en Nordisk kärnvapenfri zon kommit upp igen blir kärnvapen åter aktuellt. Att gå med i Nato betyder att vi blir en del av Natos:s kärnvapenparaply. Om Nato använder kärnvapen i någon form, placerar ut, hotar, så är Sverige involverad i detta. Vi är med helt enkelt och kan inte bara dra oss ur när krisen kommer. Det är ett tragiskt brott mot Sverige som kärnvapenfritt land sedan decennier.

Den allt intressantare debatten om en kärnvapenfri zon i Norden försvåras
naturligtvis om ytterligare ett nordiskt land går med i kärnvapenklubben. Norge och Danmark,är Nato-medlemmar och åtminstone Norge känner jag till har ett undantag från att behöva stationera kärnvapen på, sitt territorium. Hur det är med Danmark måste jag nog friska upp minnet om. Att hårt driva frågan om en Nordisk kärnvapenfri zon försvåras om vi samtidigt ska gå med i en kärnvapenklubb.

Att bli medlem och ordförande i säkerhetsrådet från 2017 och samtidigt gå med i, eller ansöka om medlemskap i Nato är heller ingen bra kombination.
Det är kanske just detta argument som gör vår situation för förhandlingar, dialog och diplomati till Sveriges styrka. Vi ska naturligtvis inte riskera detta, Det skulle totalt rasera det ganska höga förtroendet för Sverige.

Inga kommentarer: