fredag 9 september 2016

Natoutredningen presenteras "Säkerhet i ny tid" av ambassadören Krister Bergéus, DN:s rubrik att "Utredare ser fördelar med medlemskap" är felaktig, det är DN:s slutsats.
Här ser man vilket stort inflytande media har, i detta fall i en mycket viktig fråga för Sveriges framtid. Utredaren beskriver fördelar och nackdelar men föreslår inte själv något svenskt medlemskap i Nato. DN vill så gärna ha med oss i en kärnvapenunion, Visst "utredaren skriver att "...västs samlade konfliktavhållande förmåga skulle sannolikt öka". En  mycket försiktig formulering om man talar om argument för medlemskap.

En utmärkt, genomarbetad och tydlig artikel  i samma tidning dn.se/debatt av utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist visar i stället de tunga argumenten för att inte gå med i Nato.

Rubriken i artikeln är tydlig, ger de tunga argumenten mot och så här ser rubriken ut: "Inte aktuellt ändra säkerhetspolitiska doktrinen. Militär alliansfrihet. Att förändra den svenska säkerhetspolitiska doktrinen skulle,uppfattas som dramatiskt och omvälvande.Därför är det inte aktuellt med några tvära kast i den svenska säkerhetspolitiken. Sveriges militära alliansfrihet bidrar till stabilitet i vårt närområde".

Utöver detta finns det ingen stark opinion bland befolkningen i Sverige som driver på för ett medlemskap. Det är sant att fler uttalar det i dag än för några år sedan, men någon opinion att tala om är det inte. Att Sverige skulle börja prata om ansökan om medlemskap i Nato när vi nu ska inträda i FN:s säkerhetsråd är bara ytterligare en dumhet, som skulle få många att lyfta på ögonbrynen.

Inga tvära kast, behåll den militära alliansfriheten, stärk det svenska försvaret utveckla våra internationella försvarssamabeten med Finland, Danmark, USA, Baltikum och Storbritannien.
Öka inte spänningen i Östersjön med ett Natomedlemskap.Inga kommentarer: