torsdag 1 september 2016

Kf i går: Det var en mycket bra "allmänhetens frågestund" på kommunfullmäkige.
Åtta av de elva frågorna från allmänheten handlade om LSS frågan och neddragningen av stödet till funktionshindrade. En samlad,sansad och öppen diskussion, både frågorna från allmänheten och svar som lämnades av Jan Dolk från Alliansen och Henrik Paulsen från oppositionen. En föredömligt lugn och inbjudande hantering av frågorna och svaren från kf:s ordförande Lars-Erik Alversjö. Tidsramen drogs över men ordföranden lät fullfölja alla frågor. Rätt och bra.  Bra också att Lars-Erik efter frågestunden gick ut till besökarna och pratade direkt med föräldrar och andra som ställt frågor.

En lång debatt om svårigheten för ungdomar att kunna få lägenhet i Värmdö pga de höga hyrorna slutade med återremiss och en rekommendation till styrelsen i Värmdö bostäder att ta upp frågan och sänka kraven på inkomst för att hyra en bostad. Frågan återkommer och det vore bra om vi kan hitta en blocköverskridande lösning. Det är våra ungdomar det handlar om.

Kris i Brasilien efter president Dilma Roussefs avsättning i går. Ett stort land med 41 milj invånare har flera kriser som måste lösas.
Huvudorsaken till avsättningen var kritiken att hon ansågs ha brutit mot landets budgetregler när hon lånade pengar från en statlig bank för att täcka underskott i budgeten. Korruptionenen kring det statliga oljebolaget Petrobras var ett annat tungt skäl  Vice presidenten Michel Temer tar nu över. Han är mer av högerkandidat som utlovat en hård åtstramningspolitik.Demokratin och förtroendet är skadat.
Allt gungar skulle jag säga. OS med alla nya anläggningar ska också betalas. Tragiken måste ersättas med framtidstro.

Vi är inte utan  liknande problem vi heller i Sverige. Riksrevisionen som ska granska Svenska myndigheter har granskat sig själv i flera fall, Riksrevisor Ulf Bengtsson avgår nu också.
Det är kanske vår viktigaste förtroendemyndighet. Vi har inte råd med sådant. Gör om och gör rätt passar bra in här,


Inga kommentarer: