måndag 13 juli 2009

Landstingen tar inte Lex Maria på allvar...
Många medier har tagit upp landstingens felaktiga behandling av sådär 150-160 000 personer varje år. Endast en procent anmäldes, eller 1618 lex Maria anmälningar föra året. Patientsäkerheten borde vara högre. Är det det inter Sverige vi talar om?
Det är klart fler anmälningar borde göras men ännu bättre är om antalet felaktiga behandlingar blir färre. Att personer dör pga felaktiga behandlingar i vården är ju fullständigt oacceptabelt i ett modernt välfärdsland.
Skall ta upp frågan i vår landstingsgrupp till hösten.

... många barn tvingas att gömma sig.
Också en fullständigt oaacceptabel verklighet i vårt land. Flera tusen barn tvingas leva dolda för omvärlden och helt utanför all kontakt med andra. Det handlar om barn med skyddad identitet som mår psykiskt dåligt. Det handlar för det mesta om skydd mot misshandel, hot och förföljelse från pappan, men det är obegripligt att pappapn under sådana omständigheter ändå har umgängesrätt.
Det tar Ingela Thalen tidigare socialminister och också ordförande i Värmdö arbetsarkommun mm upp i en artikel i dag på DN Debatt.
Till Dig Göran Hägglund. Här har du två frågor som socialminister att omedelbart ta itu med i väntan på ändringar av alkoholskatterna....!

Flykting och migrationsfrågan
är ett måste för EU och det internationella samfundet att finna lösningar på. Det skall ske inom ramen för ett nytt femårsprogram för det rättsliga samarbetet inom EU, som Sverige och migrationaminister Tobias Billström nu ansvarar för. Ministermötet inleds på Älvsjömässan den 15 juli inom det sk Stockholmsprogrammet. Sverige måste stärka den personliga integriteten och asylrätten. Det finns många länder i EU som har helt andra förväntningar på dessa förhandlingar, som Italien, Grekland m.fl. Ta nu chansen Billström och Ask att visa lite av svensk solidaritets- och resultatpolitik.

För övrigt åker jag nu ut till Djurönäset på den tre dagars workshop om klimatfrågan som EU-ordförandeskapet arrangerar i vår kommun, där utställningen från Framtids- och klimatberedningen finns på engelska i foyén. Det är ett lyft för både Värmdö och klimatfrågan.

Inga kommentarer: