torsdag 2 juli 2009

Reinfeldt på rätt väg
Jag blir förvånad själv över mina berömmande ord för Fredik Reinfeldt. Det är mer honom jag berömmer än moderaterna. Men starten på EU-ordförandeskapet var lysande och klimatet före finanskrisern var också en bra markering mot Barros som hade precis omvänt. Ändå har Barroso anpassat sig mycket bra till miljö - och klimatkraven från medlemsländerna och Europeiska rådet.
Greenpeace aktion kan faktiskt stärka den svenska regeringen. Inga högre krav på procentsatser i minskning av CO2 utsläpp. Inga sådana krav från oppositionen heller annat än det vanliga gnället att regeringen gör för lite.
Världen ligger framför Fredrik Reinfeldt. Mona Sahlin och oppositionen har problem.

Kd kan stärka sin position bland konservativa väljare
Det säger Roland Poirier Mattson i en artikel På DN Debatt. Ja, absolut och inte bara där. Kd representerar en stor grupp svenska väljare som kanske inte hörs så tydligt men som definitivt finns där. Traditioner och familj, öppenhet med invandrare och minoriteteter och människor som behöver socialt stöd. Centern och kd har allt att vinna på att komma närmare varandra, både i rikspolitiken och i kommunerna, som Värmdö.

Mona Sahlins problem
Visst, som jag skriver här ovan. Mona Sahlin och s har problem. Stora problem. Bra saker är dock satsningen på äldre. Fler äldre i arbete och lika skatt för pensionärer som för äldre som arbetar. Men, se upp här. En sådan reform kostar 25 mrdr och här gäller det att inte lova för mycket, utan ta små steg i taget. Här borde också regeringen och särskilt centern som alltid haft starkt stöd bland de äldre ta bladet från munnen.
Sahlin och s skall också ha kredit för ett de är det enda parti som tydligt sagt nej till Sverigedemokraterna och någon form av beroende av dem i riksdagen om det skulle gå så illa att de finns där efter nästa val.

För övrigt en ny fantastisk dag i med sol och bad. Denna daga på Saltarö. Sonja simmar längre och längre. Snart blir det Vansbro också för henne. Sedan får jag kritik för försäljn ingen av Kvanbergsskolan. Den svåraste kritiken är från de närmaste....

Inga kommentarer: