tisdag 28 juli 2009

Margot Wallström förstår ingenting
Eller vill inte förstå. Det är hennes jobb att alltid försvara EU. Hon är välbetald för det av våra pengar. Vi bedriver inte propaganda utan för en dialog med medborgarna, säger hon i DN i dag. Jasså. I en demokrati måste kommunikation vara synonymt med dialog. Vackert. Och på vems villkor. Och med vilket syfte. Denna formulering visar hur genuint "överstatlig" Margot Wallström är "Min filosofi är att det blir bättre politiska beslut om vi först frågar medborgarna till råds". Det finns 1000-tals olika arbetsgrupper inom kommissionen som ständigt arbetar med nya lagförslag som utökar EU:s makt, som inte tillsatts av förtroendevalda och som inte kan granskas av Dig eller mig. Dialog....

Island är välkommet om islänningarna vill
Islands väg till EU är kortare än andras, säger DN i en rubrik och hänvisar till samarbetet i EES och Schengen. Jag är för utvidgning av EU. Ju fler länder desto svårare att göra EU till en egen stat. Balkan, Turkiet, Vitryssland och Ukraina är också välkomna. Det försvårar Rysslands ambitioner att återa makten i dessa länder och det försvårar ytterligare militarisering av EU eftersom det skulle leda till omedelbar konflikter med Ryssland. Och ytterligare ett argument. Det är bättre med medlemskap i EU än i Nato som skulle öka konfliktrisken.
Men åter till Island vars ansökan satt långt inne och som media hållit tyst om. Självständighetspartiet ville rösta två ggr: först om medlemsförhandlingar överhuvudtaget skulle inledas och, vid ett ja, om medlemskap. Det röstades ner med 32-30 och en avstod. Socialdemokraternas förslag om förhandlingar vann med knappa 33-28 och två avstod. Och så har vi fisket....Vill Islänningarna överlämna den helt avgörande näringen fisket till EU??
Det är långt kvar till isländskt EU-medlemskkap. Men Island är välkommet om islänningarna vill. Och dit är det en bit kvar....

För övrigt skall jag nu gå igenom fiskeutrustningen och komplettera lite inför årets fjällfiske. I morgon tar vi nattåget upp.

Inga kommentarer: