lördag 11 juli 2009

Mer samarbete, öppenhet och dialog om Värmdös framtid
Ja, det blir en liten sommarhälsning från mig . Det handlar om hur vi blir bättre på att samarbeta över och mellan block och politiska partier, öka öppenheten och dialogen mellan partier, föreningar, företag och enskilda värmdöbor.
Vi måste också bli bättre på framförhållning och information så vi slipper politiska brandkårsutryckningar som gymnasiefrågan, Ljung och resursskolan.
Vi som är förtroendevalda måste därför öka medborgardialogen i kommunen. Vi har påbörjat öppna möten och semomarier t.ex inom framtids- och klimatberedningen men det behövs mer av sådant inom fler områden.
Nästa stora område blir översiktsplanen som kommer att presenteras under hösten och blir en stor fråga att diskutera under valrörelsen nästa år. Hur vill vi se Värmdeös framtid. Befolkning, byggande, transporter, skola, natur och miljö.

För övrigt åker jag nu i väg med buss, T-bana och pendeltåg och vidare med bil med Lasse till Vansbro. Solen lyser och det är 16.3 grader i vattnet

Inga kommentarer: