tisdag 7 juli 2009

Vård i hela EU
Naturligtvis skall det gå att få vård i hela EU. Ett land som har överskott på en viss sjukvård, som höftkirurgi, kan ta emot patienter från andra EU-länder där det är kö medan samma land har patienter som kan få snabbare ögonsjukvård t.ex i Sverige. Skall det krävas förhandsbesked från försäkringskassan i Sverige för att få fård utomlands? Nej i princip inte. Men det är samidigt viktigt att säga att det inte är EU som skall bestämma vilken sjukvård vi kan få i olika länder. Det skall varje land bestämma själv.
Bra att frågan nu kommer upp i Jönköping där EU:s social- och hälsoministrar träffas och att också andra gemensamma hälsofrågor som nya antibiotika diskuteras. En mycket inressant fråga är satsnigar på it i vården, s.k. e-hälsa som kan spara pengar och lidande med e-recept och digitala journaler som kan minska antalet vårddygn på sjukhus.

Vårdval bra, men se upp med riskerna.
Vid årsskiftet införs vårdvalet i hela landet. Bra förstås. Men se upp så att inte vi går från ett monopol till ett annat eller oligopol, som är lika illa. Det är 30 mrdr landstingets primärvård kostar per år och det är mycket pengar att konkurrera om. Här finns många fällor.
Tillsyn, avtalsfrågor, upphandling, patientintresset, och jämlik vård är viktiga frågor att beakta. Varje landsting borde ha en tillsynsmodell som garanterar att genomförandet av vårdvalet blir som planerat.

Vår nye forskningsminister Tobias Krantz: forskningen skall vara fri
Ett utmärkt besked på DN Debatt av Tobias Krantz. Politikerstyrd forskning leder alltid fel hur goda avsikter man än har. Regeringens tidigare planer åt det håller skrotas nu.

Granska FRA på nytt
Det borde vara en naturlig självinsikt efter förra årets FRA-debatt och efter Piratpartiets framgångar och EU-valet. Det nya lagförslaget innehåller många förbättringar men några företrädare för borgerligt nej till FRA med Per Ankersjö ( c ) varnar för att den pågående utredningen kommer att föreslår att också polis och SÄPO skall kunna beställa underrättelser från FRA. Nej, det går längre än uppgörelsen i september förra året. Och det leder fel. Börja om från början....Federley var tog du vägen?

För övrigt funderar vi på att åka till Ulriksdal i kväll och se Life of Bellman med Albin Flinkas m fl som fått mycket god kritik. Jag är ju lite svag för 1700-talet...

Inga kommentarer: