måndag 3 augusti 2009

Visst kan turismen öka i svenska fjällen
Just hemkommen från den årliga fisketuren med pojkarna i Fjällfiskets Vänner och Östra och Västra Vattensjön vid foten av Anaris, Kuioullo och Rullån. Fantastiska dagar med fjällfiske från båt med skeddrag, efter bäckar och sel. Så nu har jag fyllt frysen.... Den största öringen var faktiskt 47 cm och kring kilot.
Samerna som vi fiskar hos har etablerat en liten sportcamping för jakt, fiske och fjällvandring. De är oerhört noga med att inte ta dit mer frolk och ta upp mer fisk än att beståndet består. Vi frågade annars lite om turismen nu när det sägs att många stannar i Sverige på grund av den låga svenska valutan. Nej, var svaret det har inte kommit mer folk i år än ngt annat år.
Men bortsett från detta så tror jag och vi som fiskade att det finns stora möjligher för utökad turism i den svenska fjällvärlden. Men det genuina måste bevaras och det får inte bli för stort på varje ställe.

Staten måste bistå kommunerna för att dämpa arbetslösheten
Vi diskuterade naturlugtvis kommunsernas situation, inte minst Raymond, Bengt och jag. Staten bör i denna situation med ökad arbetslöhet och minskade skatteintäkter bistå med ett stödprogram som i våras. Fp och Björklund har rätt. Det är nu i lågkomnjunktur det skall ske och det är också samhällsekonomiskt motiverat eftersom arbetslösheten i annat fall kan öka ytterligare. Värmdö har problem som många andra och budgetarbetet sätter i gång på allvar nästa vecka. Ett besked om stöd i ngn form från regeringen skulle sitta fint.

För övrigt åker Sonja och jag nu till Tallin och St Petersburg några dagar och är borta från datorn igen.

Inga kommentarer: