söndag 9 augusti 2009

Kommunerna måste ta sitt ansvar om ensamkommande barn
Det händer alltid ngt även under sommarsemestern. Egentligen händer lika mycket, det är bara det att rapporteringen är en annan. I brist på politisk information har svininfluensan fått tjänstgöra som rubriksättare under sommaren. Alldeles fel att skapa onödig oro.Vem skall betala? Det skall staten i första hand göra. Det är en nationell hälsofråga och det skall staten stå för.

Men nu var det om ensamkommande barn. Vi i Värmdö har tagit emot 10-talet barn under de senaste åren. Jag har som överförmyndre sett till att de fått gode män och så snabbt som möjligt kunnat lämna sitt tillfälliga boende som ibland handlat om flera månader innan de får ett hem i en permanent kommun. Det är absolut inte bra. De hinner bekanta sig med andra och tom få en god man i de tillfälliga boendet och sedan skall de bryta upp igen, pojkar, som det oftast är, i 14-16 årsåldern ofta med hemska minnen med sig från hemlandet.
Men allvarligast är att kommunerna inte tar sitt ansvar. Precis som vi pratar om att alla EU-länder borde ta emot flyhktingar borde alla kommuner i Sverige ta emot ensamkommande flyktingbarn. Men ett tvång vore fel väg. Bättre med information och förtroendevalda som tar upp frågan på plats.

Landshövdingars uppdrag och regionfrågan hänger ihop
Visst måste landshövdingarnas uppdrag ses över. Detär inte bara Marianne Samuelsson som visat det. Det är ett av verkligheten omsprunget uppdrag så som det nu ser ut. Ingen tvekan om att många landshövdingar försöker göra ett bra jobb men uppdraget har slitits sönder och delats upp på kommuner, landsting och ett 40-tal statliga myndigheter enligt Ansvarskommitten. Fullfölj regionreformen med sakliga argument om arbetsregioner, sjukvård och kollektivtrafik, men låt landsting och kommuner själva besluta om hur regionerna skall se ut och när det kan vara moget att gå till beslut.

För övrigt var St Petersburg en fantastisk kulturstad med byggbader som Vinterpalatset och Eremitaget som fastnat på näthinnan. Men frågan inställer sig. Har Ryssland tänkt mer på byggnader, kyrkor och kupoler än på männiuskorna i landet?
Nu skall vi gå och bada med Emma, Sara och Hanna.

Inga kommentarer: