fredag 14 augusti 2009

Sänkt arbetsgivaravgift - bibehållen välfärd och fler jobb
Det är centerns linje i budgetförhandlingarna i Alliansen. Kd vill satsa på pensionärerna. M, fp vill satsa på mer pengar till kommunerna och m vill har ytterligare ett fjärde jobbskatteavdrag som övriga Allianspartier säger nej till.
Centerns förslag har flera poänger. Som arbetsgivare skulle kommunerna spara 3 mrdr . Resurser tillförs kommunerna, uppsägningar i den offentliga sektorn kan hållas tillbaka och välfärden värnas. Företagen får också sänkta kostnader och kan anställa fler. Centern satsar också extra på att få ner den extremt höga ungdomsarbetslösheten med kortare handläggningstider för jobbgarantin, starta egetbidrag redan från 18 års ålder och höjda studiemedel. Kanske inte så förnuftigt att ge starta egetbidrag så tidigt, bättre med stöd till utbildning i stället för att binda sig i så unga år.

Baksidan är att centerns förslag kostar pengar, eller 250 000 kronor per arbetstillfälle enligt finansdepartementet.
Och så var det pensionärerna. Här måste centern bidra. Det är en rättvisefråga och det är många personer det handlar om.

OS 1936 och VM 2009
Historiska vingslag över VM i Berlin som inleds i morgon. Hur många gånger har jag inte hört min pappa, som åkte till Berlin i en redan då gammal bil med tre kompisar och såg Jesse Owens.
Fyra guldmedaljer, 100, 200, längd ocfh stafett till Hitlers förtret, men till pappas och många andras stora glädje. Att hoppa över åtta meter i längd är även i dag en bragd. Då var det något helt otroligt av en person som aldrig tränat längdhopp, men kunde springa fort.

För övrigt har vi också pratat budget i dag på centerns kretsmöte under eftermiddagen. Att satsa på kommunens kärnuppgifter, jobben och välfärden samt minska administrationen var några ord vi fick med oss i de fortsatta förhandlingarna med Allianspartierna.
Nu åker Sonja och jag och badar.

Inga kommentarer: