torsdag 20 augusti 2009

Bra artikel om Afghanistan
Det är inte meningsfullt att skicka fler soldater innan det finns en försäkran, med realistisk tidplan, om internationellt trupptillbakadragande. I dag ses Isaaf-styrkorna mer och mer som ockupanter som stöder en korrupt regim. De bör i stället ersätas av professionella och välbetalda afghanska säkerhetsstyrkor". Dessa kloka ord skriver journalisten Lennart Berggren på DN debatt i dag och opinionen går alltmer åt det hållet.

KOMPASS går framåt
I onsdags hade vi ett styrelsemöte med Kompass - nätverket för kommuner som prövar att satsa på spårbilar. Det är otroligt roligt vilket intresse detta har skapat och vilken framgång vi rönt på dryget ett år. Tretton kommuner är nu medlemmar och vi diskuterar med fler. Regeringen har tillsat en utredare, förre SIKA generaldirektören Kjell Dahlström som skall ge svar på vilka kommuner som kan få stöd för en Pilotbana av regering och Banverk. Jag och vi har goda kontakter med regeringen, Maud Olofsson, Andreas Carlgren och Åsa Thorstensson som alla nu är besjälade av att komma fram i frågan under det svenska EU-ordförandeskapet. Och det kommer vi att göra. Detta är bara början.

Vinsten med vården
En utmärkt ledare signerad Göran Rosenberg ställer frågan om vinst i vården på sin spets.
"En vård som drivs i syfte att generera vinst har ett egenintresse av att efterfrågan på vård ökar, dvs att marknaden för vård expanderar", skriver han. Det är inte detsmma som vård efter behov. Men hans beskrivning är ytterligheten. Det går att kombinera både "vinst" , god, vård, demokrati och förtroende.

Men landstingspolitikerna är okända
säger Dagens samhälle, enligt en forskarstudie. Och det kan synas lite underligt att landstingets förtroendevalda är så okända när vårdfrågan är en av de frågor som i opinionsmätningar står människor närmast. Det mest viktiga området har de mest anonyma företrädarna. Vad gör vi åt det.

För övrigt skall jag nu gå på kommunledningsmöte med majoriteten och kommunkansliet....

Inga kommentarer: