lördag 22 augusti 2009

Fler tveksamma till höghastighetstågen
Jag vill inte uttala mig kategoriskt mot höghastighetstågen. Tvärtom, vi behöver mer spår och mindre motorvägar. Men nu har debatten kommit igång efter utredningen från expertgruppen för miljöstudier och fler börjar ställa frågor. Banverket som tidigare drivit frågan är fortfarande positivt men anser att frågan måste belysas mera. Förståndigt. Vad kan man få för alternativ trafik-,miljö- och klimatsatsnig för 150 mrdr kronor?

Från höghastighetståg till höghus
Läser med stort intresse hur våran byggare på Värmdö Lasse Bergman blir allt mer etablerad i branschen. Nu skalal Värmdö byggentreprenader bygga Sveriges hötsta hyreshus vud Hornsbergsstrand med 24 våningar. Roligt för Berman och Värmdö även om jag inte älskar skyskrapor. Passar doch bättre i Stockholm än i Gustavsberg.

Valet i Afghanistan en stor framgång
Vilken framgång för demokratin, yttrandefriheten och rösträtten. Det trodde jag inte och många med mig hade samma tvivel efter talibanernas hot om avskurna fingrar på de som vågar gå in i röstlokalen....
Afganistan har haft demokrati i bara 7 år och det är verkligen inte mycket särskilt för ett land med gamla och starka traditioner av rakt motsatta styresformer av krigsherrar och familjeklaner. Valet kommer naturligtvis att försvaga talibanernas ställning även om varje dödad person, det var 11 stycken, är ett nederlag.
Det kan tvinga talibanerna att delta i det "nya maktspelet" och då är det bara att gratulera att demokratin har vunnit över terrorismen.

Just hemkommen från Ecomässan i Kista och centerns monter där jag, Gusav Andersson m fl talat om miljön, klimatet, energin, maten, spårbilar, EU-ordförandeskapet och export av miljöteknik. Och människorna vill veta....

Inga kommentarer: