lördag 29 augusti 2009

Ett berömvärt arbete av 90 000 ställföreträdare
Åter från Överförmyndarkonferensen i Helsingborg efter tre dagar med föreläsningar av JO m fl, seminarier och årsmöte. Ja, 90 000 gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare gör ett jättearbete runt om i Sverige. Om vi räknar med att varje huvudman har 10-talet närstående från, familj, övrig släkt, vänner och grannar så når gode männen/mots närmare en miljon människor. Med dålig ersättning och mycket arbete i det tysta med liten uppskattning.
Mellan 15-20 mrdr kronor förvaltas.

Märklig konstitutionell organisation
Överförmyndaren är en förtroendevald myndighetsföreträdare som väljs av kommunfullmäktige i var och en av våra 290 kommuner. Men överförmyndaren granskas av två statliga myndigheter; länstyrelsen och JO. En mycket märklig konstruktion. Många ärenden sänds över slentrianmässigt från socialtjänsten till övereförmyndaren för att minska på arbetsbördan och det är ofta personer med de riktigt svåra problemen med demens, droger och utanförskap. Här behövs kompetens och den utbildningen har inte gode männen.
Nej, gör om. Överförmyndaren skall vara utbildad jurist. Det bör finnas en överförmyndarnämnd med förtroendevalda. Tre-fyra små kommuner kan här gå samman.
Det ökar också allmänhetens kunskap och intresse för frågorna.

Jämlik vård över hela landet
Utmärkt beslut på moderatstämman. Bort från organisation(landsting eller stat) och driftsform( offentligt eller privat) och till innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Nu får folkpariet se upp som gärna vill ha monopol på vårdfrågorna. Men då måste man tala om annat än husläkare och ett eget rum på långvården.

Bra Brännpunktsartikel av Maud
Det är bra att centerledaren kräver mer av Alliansen och vågar prioritera jobb, klimat, integritet och jämställdhet. Men ta gärna in mer av värderingar och bredare samhällsperspektiv. Och var är miljön? Att ta bort skatten på handelsgödsel i jordbruket får mycket mera negativ uppmärksamhet än vad denna goda artikel får av positiv sådan.

För övrigt skall jag nu till Gustavsbergs centrum på en manifestation som sker över hela landet mot kärnvapen. Centern kan tänka sig tio nya reaktorer och moderaerna ännu fler efter beslut i går...
som producerar plutonium som man kan göra kärnvapen av...

Inga kommentarer: