lördag 15 augusti 2009

Ta hem svenska trupperna från Afghanistan
Det tycker 39 procent av den svenska befolkningen om man skall tro SIFO. Något mer, eller 42 procent tycker att Sverige skall ha stridande förband där. Internationellt är det en mycket hög siffra som vill ta hem trupperna. Och det bör regeringen göra, liksom USA, liksom FN och Nato. Satsa i stället dessa pegnar på civila insatser, demokrati, uppbyggnad och utbildning. Talibanerna blir bara taggade ju mer motstånd de möter, särskilt om motståndet är från USA. Sverige och andra EU-länder kan lätt bli förväxlade med USA. När de första svenska soldaterna kommer hem i kistor kommer kritiken att öka ännu mer. USA och Obama kan få ett nytt Vietnam. Bryt medan tid är. Inte insatsernas storlek utan innehåll.

Inga poliser får bli "politiker"
Hur urbota dum får en polismyndighet bli. I Västerbotten kräver man att poliser får välja mellan jobbet och politiken. Dete går inte att sitta i en socialnämnd och samtidigt vara polis. Herregud. Det inte bara går. Det är ett brott mot grundlagen att förbjuda någon att ställa upp som förtroendevald. Det borde väl polismyndigheten veta.
Om det skulle bli en konflikt mellan vad man förväntas göra som polis och som förtroendevald i en socialnämnd är det en jävssituation som får lösas när den uppstår, precis som i andra fall
när motstridiga intressen krockar med varandra. Man deltar helt enkelt inte i besutet. Utbilda polismyndigheterna i den svenska grundlagen och våra folkliga rättigheter.

För övrigt har vi just kommit hem från Hagaberg och barnvaktsjobbet. Micke, Åsa och Emma har varit på gårdsfest med grannar och barn och Sonja och jag har tagit hand om Sara och Hanna nu snart sex månader. Sara och jag somnade ungefär samtidigt....

Inga kommentarer: