söndag 6 december 2009

Barack Obama stärker Köpenhamn
Det var roligt och positivt att Barack Obama kommer till Köpenhamn. Det måste betyda att han har något att komma med och det stärker klimatkonferensen. han kommer sista dagen den 19 december då förhandlingarna går in i sitt slutskede. Om någon enskild person kan påverka så är det han. Ett långtgående politiskt löfte med konkreta klimatramar i siffror och med inriktning på ett formellt fördrag i Mexico City är inget dåligt resultat.

Al Gore är också realist
Ett lite underligt uttalande från Al Gore: "Att inte nu ställa hårda krav på minskade utsläpp" är inte viktigast. Ännu viktigare är att "resultatet gör det möjligt att snabbt kunna skärpa kraven." Han jämför med Montrealavtalet mot freoner som hade ganska små minskningar i början men som efter tre år skärpte kraven. Visst, det är också en möjlig väg. Tre viktiga ingredienser: Ansvar, inriktning, fortsättning.

Låt fack och arbetsgivare förhandla
Det är för mycket prat om politiska beslut på arbetsmarknaden. Låt fack och arbetsgivare förhandla om anställnings- och turordningsreglerna enligt den svenska modellen med vanliga kollektivavtal. Då kommer de att lösa upp den stela arbetsmarknaden med att få fotfäste för ungdomar, öka flexibiliteten, ungdomslöner, praktikjobb och att hantera las.

Gustavsberg i Världspressen
Roligt att detaljplanen för centrala Gustavsberg har fått uppmärksamhet i den "nationella världspresen...DN. Roligt också att kommundirektören Magnus Hedenfalk trycker på den politiska enigheten, att bebygga tomrummen, energi- och klimateffektivt byggande och att satsa på modern miljövänlig spårteknik som spårvagnar eller spårbilar. Nu är det bara resten kvar....

För övrigt skall jag nu slipa lite på anförandena i Malmö och Köpenhamn inför spårbilskonferensen och Klimatmötena med regeringsföreträdare, borgmästare och guvernörer....

Inga kommentarer: