torsdag 3 december 2009

Klimatsmarta landsting och kommuner
Jag tycker att kommuner, landsting och regioner allt för ofta glöms bort när vi pratar om energi-miljö- och klimatinsatser. Har ägnat eftermiddagen åt detta i landstingshuset. Hur skapa klimatsmarta landsting och regioner? Det var ordentliga rapporter från Gustav Andersson, centerns miljölandstingsråd i Stockholms läns landsting och regionerna Skåne och Västra Gätaland. Det görs otroligt mycket. Skåne har en klimatberednig som Värmdö. Västra Götaland något liknande. Stockhom ligger långt framme. Det handlar om sjukhus och andra byggnader, transporter, energi, lustgas, avfall, materialåtervinning, miljöfordon, tjänsteresor mm
Bra. Ta upp det någong gång i media....

Fredspriset devalveras
Det går inte att säga något annat, men fredspriset har devalverats med Barack Obama. Det är inte hans fel, det är den norska Nobelkommitten som har så dåligt omdöme. Borde inte Lyndon Johnsson också fått fredspriset med sina insatser i Vietnam. Det var änn fler soldater för fred..... Tragiskt. Lägg ner priset om det fortsätter så här och ge pengarna till Fredsrörelsen.
Svenskarna tycks tycka detsamma. Bara var sjätte tycker det är rätt att ge Obama priset enligt en opinionsmätning....Det var mycket nog.

Stoppa Israels provokationer mot Palestina
Jag är ingen Israelhatare, ingen överdriven Palestinavän heller, men det är Israel som får ta på sig skulden för bosättare i Östra Jerusalem som försvårar eller stoppar en tvåstatslösning där Jerusalem blir en delad huvudstad mellan Israel och Palestina. Det är bra för människorna nära och det skulle skapa en positiv bild utåt. Gör om och gör rätt.
Det är inte varje dag jag hejar på Carl Bildt och det inte inte varje dag jag hejar på EU - dessutom samtidigt. Men nu har båda rätt.

För övrigt är det den 10 december Obama skall motta fredspriset och dominera all media. Det är dag två på vår spårbilskonferens i Malmö....om transporterna och klimatet

Inga kommentarer: