torsdag 17 december 2009

Grundlagsberedningen - kryssen får större betydelse
Det är bra att grundlagsberedningen sänker personvalsgränsen från 8 till 5 procent. Om du blir invald på kryss och har mer än fem procent av partiets röster bakom dig så går du före andra som står på listan. Detta skulle gälla från valet 2014. Bra, men det räcker inte. Om grundlagsberedningen verkligen velat ge personvalet något genomslag borde spärren slopas helt, som i Finland. Kerstin, du borde ha drivit detta hårdare från centern. Vi är för personval och detta är det yttersta beskedet från väljarna som centern borde ställa sig bakom.

Stoppa kärnkraften
Med stigande oro hör jag och ser jag allt fler förslag som vill "lösa" klimatkrisen med mer kärnkraft. Det är ingen lösning. Uranbrytning med stora CO2 utsläpp, risker för haverier, ingen lösning på avfallsproblemet och stora problem med risken för kärnvapenspridning. Borde räcka som argumkent att säga nej. Men tyvärr. Under förbundskanseler Angela Merkel och den nya borgerliga regeringen med kristdemokraterna och lineraldemokraterna ävervägs nu att förlänga dirftstillstånden för 17 kärnkrafteverk i Tyskland. Det skulle betyda att man sätter stopp för att kärnkraften skall vara avvecklad 2021 i Tyskland. Illa. Mycket illa. Det ger srgument för u-länder att bygga ut kärnkraften som alternativ till fosslibränslen... Vietnam, Indien, Kina...

EU-kritiska centernätverket - nytändning för Nordisk union
Har i dag som ordförande i EU-kritiska centernätverket diskuterat med riksdagsman Sven Bergström och förre riksdagsmannen Håkan Larsson om hur vi skall göra med EU-kritiska centernätverkets framtid. Vi vill gärna arbeta med något mer posotivt än att bara säga nej och enades om ett årsmöte den 21 mars där vi skall diskutera en Nordisk Union efter artiklarna från Gunnar Wetterberg. En utmärkt idé att ta upp gamla centertankar.

För övrigt fyller Emma fyra år på söndag och då skall farfar sjunga lite visor till Emma och dela ut lite presenter.... som hon tycker om.

Inga kommentarer: