torsdag 10 december 2009

Spårbilskonferensen en succé
En fantastisk spårbilskonferens i Malmö är nu avslutad. I dag fick vi inledningar från New Delhi,
Dubai, San José, Ithaca, Heathrow.....Mexico och Brasilien var några andra länder som presenterade planer men inte kommit lika långt.Blir det verklighet av hälften av alla dessa planer så har världens transportsystem föränderats i grunden. Inom tio år har vi 30-40 spårbilsbanor i funktion kring flygplatser, marknadsområden, som matarbanor till tåg-T-bane och pendeltågsgstationer, vid marknadsplater, som pendel till centrumområden, i nya städer och bostadsområden och kring universitet och högskolor. Det handlar om spårbilsbanor från några kilometer upp till några mil.

Varför just nu
Vi fick tre tydliga svar på den frågan från flera talare i den avslutande debatten. Klimatet, trängseln och IT, var de vanligaste svaren. Klimatdebatten har i ett slag ställt krav på klimatneutrala transporter. 40 procent av CO2 utsläppen kommer från transporter. Fossila drivmedel måste fasas ut. En av föreläsningarna i dag handlade om att att solceller på spårbilsbanan ger all energi som behövs för att driva spårbilarna.

För övrigt verkar det gå lite trögt i Köpenhamn, men i morgon bitti fortsätter många av oss från spårbilskonferensen till klimatmötet....

Inga kommentarer: