söndag 11 september 2011

11 september: Slå vakt om öppenheten, yttrandefriheten och demokratin
Ett tragiskt minne. Ett minne som skapade kriget mot terrorismen med Patriot Act i USA som inskränkte medborgarnas frihet, Guantánamo, utvisning av egyptier i Sverige med hjälp av CIA, nya EU-lagar om terrorism och datalagring, FRA-lagen, krig mot Irak och Afghanistan.... Till det kan läggas dagens ekonomiska kris med väldiga krigsunderskott i den amerikanska ekonomin som påverkar hela världsekonomin. Tio år efteråt...

Så vakt om öppenheten: Bra C-artikel av Lena Ek och Fredrick Federley och bra m-artikel av Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt

Det var uppfriskande och smärtlindrande i alla repriser på den 11 september. Bra artiklar med temat slå vakt om demokratin, yttrandefriheten och öppenheten. Låt inte terrorismen ta över dagordningen med inskränkta mänskliga fri- och rättigheter. Detta kan bli "centerpartiets moderna kärnfråga", skriver Ek och Federley. Det har jag utgått ifrån att det redan är. Det är bra att centern driver på men att främja en utveckling med "frihet och ansvar" är en fråga för oss alla, som Reinfeldt och Bildt skriver.

En bra debatt om Värmdös framtid på föreningsdagarna i Gustavsberg
Det är roligt med ett aktivt föreningsråd, som i går arrangerade en bra debatt om Värmdös framtid. Roligt också att samstämmigheten är stor om inriktningen mellan partiera. Det i stort sett eniga förslagen från framtids- och klimat beredningen om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet har förts över till en på samma sätt samstämmig översiktsplan för Värmdö. Bygg och förtäta i centrumområden. Spara grönområden och gröna kilar.

För övrigt blir det nu tennis igen med Micke... ute så länge det går.

Inga kommentarer: