torsdag 1 september 2011

Annie, Anders och Anna-Karin och åtta nya i partistyrelsen.
Snacka om förändring och förnyelse. Det är valberedningens förslag. Annie har 84 procent av stödet i kretsarna och 23 av 24 distrikt. Det är ingen tvekan. Hon har mycket stort stöd. Att valberedningen redan innan stämman föreslår 1:e och 2:e vice ordförande är mycket positivt och en framgång för mig och Värmdöcentern som föreslagit detta i en motion. En motion som nu är bifallen innan den behandlats.... Inte dåligt.

Det får inte bli för mycket höger
Det är inte höger eller vänster säger Annie, utan framåt. Gott så, men det gäller att ha parti och medlemmar med sig. Bra Att Annie tonat ned nyliberalismen som platt skatt, kärnkraft, Nato och utförsäljningar av TV och radiomonopolen. Fredrick Federley väljs nu in i partistyrelsen. Han är i mycket Annies stigfinnare....duktig och aktiv men jag råder nog Annie att ta råd av flera.
Tycker inte det är så klokt att sätta mål om 20 procent, även om det är långt i framtiden. Jag vill leda, jag vill besluta har Annie klokt tonat ner. Bra så.

Annie har varit medlem i tio år
Hon var inte född vid kärnkraftsomröstningen 1980 och har inte den otroligt starka nej till kärnkraftkänslan som centern förmedalde i ryggmärgen. Anni var inte medlem under EU-omröstningen, och hade bara varit medlem i två år vid folkomröstningen om euron....Nej, åldern har ingen betydelse och Annie säger att hon kommer att lyssna. Det gäller både att behålla gamla och få nya medlemmar.
Själv tillhör jag nog den "gamla" centern både fysiskt och ideologiskt
Men all framgång önskar bloggen.

För övrigt ska jag nu till ett sjukvårdsseminarium med centernfolk från hela landet i landstingshuset.

Inga kommentarer: