torsdag 29 september 2011

Lång dags budgetfärd mot natt
Det kan man säga om kommunens behandling av budgeten för 2012 i går i Gustavsberg. Vi började klockan 09.00 och jag kom hem strax efter 12.00. Det var möte med vi som älskar möten... och då blir det långt och rejält.
Värmdöcentern har huvudsak ställt sig bakom koalitionens m,fp,kd, mp:s budget med en skattesänkning på 15 öre och ett resultat på ca 42 milj kr.

Vision V ärmdö 2030
Hela budgeten baseras på Vision Värmdö 2030, Framtids- och klimatberednigen där under tecknad var ordförande. Det handlar om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Värmdös ekonomi ska vara sund, kommunskulden ska minska, administrationen likaså och vi ska ha överskott för att möta den ekonomiska krisen. Värmdös natur och miljö ska värnas. Vi ska bygga ut i centrumområdena men inte på grönytor och vi satsar på barn, ungdomar, äldre och skola.
Värmdöcenterns förslag om ökad andel kollektivresenärer och kooperativ vindkraft mm röstades ner men fick stöd av en stor den av kf.

För övrigt ska jag nu till Arlanda Sky City och prata spårbilar...

Inga kommentarer: