tisdag 13 september 2011

Bra att regeringen backar om fosterhemsbarnen
Det var ett hopplöst upplägg från början. Först tillsätta en utredning om ersättning till fosterhemsbarn som missvårdats, där förväntningar naturligtvis ställs på någon kompensation. Utrednigen föreslår 250 000 kronor till varje barn som misshandlats eller missvårdats. Det är bara för regeringen att verkställa. Men ack, den säger nej och Kd får ytterligare ett mycket allvarligt problem på halsen. Hur tänker regeringen, både i den moraliska och etiska frågan om ersättning och i frågan om kd:s och regeringens framtid. Nu gör man om och gör rätt. Bra...men...

För övrigt är jag nu på väg till landsting så det blir inte så mycket mer på bloggen

Inga kommentarer: