tisdag 27 september 2011

Valfrihet ja - men...
Det är bra med valfrihet. Varje människa ska själv kunna välja så mycket som möjligt under sitt liv. Det är frihet, självständighet och självbestämmande. Men alla kan inte välja. Funktionshindrade, dementa, sjuka, äldre. Det skriver tre forskare i dag på DN Debatt, DN.se/debatt. Problem med syn, hörsel, rörlighet, trötthet och allmän svaghet försvårar att ta in och värdera information Detta handlar om ca en tredjedel av befolkningen..oj. Det måste vi tänka på i valfrihetens rike....

Lägre ingångslöner är rätt och bra
Min svärfar, Bror Rask, som var murare med LO-bok tyckte det var för d-igt att "konfirmander" skulle ha i stort sett samma lön som han som jobbat i muraryrket i 40 år...Han hade rätt. Sänkta ingångslöner underlättar att komma in på arbetsmarknaden och är rättvisare mot äldre och mer erfarna. Men lönefrågor ska avgöras av fack och arbetsgivare. C och Fp har rätt.

Värmdöcenters budgetförslag: Vi ställer i huvudsak upp på Koalitionen
Koalitionens budgetförslag är väl genomarbetat. Hela grunden till förslaget är Vision 2030, det förslag till långsiktig hållbar utveckling som togs fram av Framtids- och klimatberedningen med alla partier under två års arbete. Beredningens ordförande var jag. Många av förslagen därifrån finns nu med i budgeten. Miljöapartiet och Malin Åberg Aas har här gjort ett bra jobb...
Värmdöcentern ställer upp på en ansvarsfull skattesänkning med 15 öre, med ambitionen att sänka ytterligare under mandatperioden.

Några av våra tillägsförslag
är att ta fram fler sommarjobb för ungdomar, en plan för ökad andel kollektivresenärer för bättre framkomlighet i kommunen, vindkraftskooperativ där kommunmedlemmar kan köpa andelar och ökad andel egenproducerad energi i Värmdö. Något annat förslag från Värmdöcentern finns inte.

För övrigt packar jag nu lite saker för Medelhavskryssningen med hela familjen på fredag med Åsa, Micke, Emma, Sara, Hanna, Stina, Stoffe, Sonja och jag....Härligt

Inga kommentarer: