måndag 19 september 2011

Turkiet hotar EU - men har rätt
Turkiet hotar nu att bryta alla förbindelser med EU om inte Cypernfrågan löses innan Cypern övertar EU-ordförandeskapet den 1.7 2012. Turkiet vill att grek- och turkcyprioterna ska ha enats i förhandlingar och löst Cypernkonflikten innan Cypern blir EU-ordförande. Det är rätt att försöka lösa den konflikt som funnits sedan 1974. EU bör göra sitt yttersta för att göra det.
Turkiet som en "lightmuslimskt" medlem i EU kan medverka till att lösa mycket av de strider och konflikter vi i dag ser i Nordafrika. Carl Bildt, kanske du kan ta ett initiativ?

Sympatisk s-budget om ökad jämställdhet
Inriktningen på s-skuggbudgeten ser ut att vara fler kvinnor i jobb och ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Sympatiskt att få fler utlandsfödda kvinnor t.ex i arbete. Men är det rätt att lagstifta om heltid? Är det inte parterna på arbetsmarknaden som ska äga den frågan? Kan det inte rent av bli en bumerang där arbetsgivare "återkallar" jobb om det lagstiftas om att de ska finnas...? Eller..?

Systembolaget gör rätt med hemleverans
Vi lever i ett fritt samhälle. Människor måste själva ta ansvar. Både gårdsförsäljning av vin och öl liksom hemleverans från systembolaget är bra förslag. Dagens privata hemkörningsföretag får då konkurrens av ett bolag som samhället lättare kan kontrollera för att undvika leverans till underåriga t.ex. Bra.

För övrigt åker jag nu in till samrådsmöte med handikapporganisationerna i landstinget. Mycket positiva och ofta "lärande" möten.

2 kommentarer:

Erik Rune sa...

Barn till alkoholister tar sitt ansvar. Ett fritt samhälle. I ett fritt samhälle. Öppna ett flöde till!

Hemmestahasses blog sa...

Sorry Erik att jag inte kommenterat tidigare. Går igenom lite under julhelgen.... Jag menar att vi människor måste ta eget ansvar. Att sätta upp levnadsregler för vad som är rätt och fel får ofta motsat effekt. Det är genom information, opinionsbildning och kunskap vi ska stoppa missbruk. Det ska vi göra i det öppna samhället.
Gode Fortsättning och Gott Nytt År.