måndag 23 april 2012

Både Sarkozy och Hollande vill riva upp EU-beslut och öka Frankrikes makt
Vi har hört det förut i tidigare franska val. Frankrike vill vara störst i EU och minska EU:s makt. Det är bra men inte trovärdigt. Hollande vill riva upp finanspakten  med hårdare budgetregler, Sarkozy vill lämna Schengensamarbetet för att minska invandringen till Frankrike. Frankrike vill stänga gränserna själv när det passar. Inte så vackert. Men nu gäller det att ta röster från en framgångsrik Marine Le Pen som fick 18,5 procent i första valomgången med 28,8 för Hollande och 26,1 för Sarkozy.
Det ser ut som Hollande kommer att vinna det här om inte S hittar något riktigt  nytt före den 6 maj....

Bra artikel om centerns infrastruktur program med trängselskatter också i fler städer
Det är en utmärkt artikel av Annie Lööf och centerns trafikpolitiske talesman Anders Åkesson i dag på www.dn.se/debatt.  Utvidgade trängselavgifter i fler städer och satsning på regionöverskridande betalsystem där landsting och trafikhuvudmän samarbetar.Kollektivtrafikens andel av resandet ska fördubblas till 2020. Bra.

Men jag kommer att yrka på att centern skall lägga till modern miljövänlig transportteknik som light rail, spårbilar och trådbussar
i dag när centerns förtroenderåd sammanträder för att diskutera infrastrukturfrågorna som inte hanns med på centerstämman i Åre i september. I hela världen växer det fram ny spårteknik, som spårbilar som bara kostar en femtedel av spårvagnar, är miljövänliga och har hög kapacitet.
Det är centern som bör ta fram det förslaget, för nya jobb i fordonsindustrin, uthållig tillväxt och export.

För övrigt åkar jag nu in till förtroenderådet och talar om detta. Kommer naturligtvis att säga Nej     till avgifter på Skurubron också och föreslår att vi ska satsa mer på båtpendling.

Inga kommentarer: