fredag 6 april 2012

Här lägger jag ut motionen om livsbalans.
Tror att jag gjort det tidigare men gör det igen eftersom jag fått en del positiva kommentarer från olika håll. Många är utan jobb och kämpar för att få något, andra jobbar ihjäl sig och stressar runt i vardagen med barn, familj och hopkrymt fritid. Andra vill jobba lite mindre under olika perioder i livet.  Det måste vara ett mål att göra det möjligt för alla att få balans i tillvaron och få känna både frihet, trygghet och duglighet. Glädjer mig över att distriktsstämman helt ställde sig bakom motionen och att den nu är på väg till partiprogramgrupp och riksstämma
Glad Påsk       
Motion till Centerns årsstämma i Stockholms län den 24 mars 2012
Livsbalans
Människans liv präglas av stora variationer från barndomen till ålderdomen. Behoven, drömmarna, önskemålen och förhoppningarna ser olika ut under olika livsperioder; barndomen, uppväxten, skoltiden, studierna, familjelivet, medelåldern, ålderdomen. Med ökad livslängd kommer sannolikt flera av dessa perioder att bli längre. Självklart vill vi leva ett helt, fullvärdigt, ja kanske fullkomligt liv så stor del av livstiden som möjligt och forma vårt liv utifrån våra olika behov och sammanhang. Vad som är ett fullvärdigt liv varierar naturligtvis med åldern. Denna motion behandlar livsperioden från avslutad skolgång och inträdet på arbetsmarknaden till ålderdomen.

Arbetslivet innebär liksom andra livsperioder en förändring. För de flesta, upp på morgonen, transporter och fasta tider på en arbetsplats. Det skapar en livsrytm där arbetet blir centralt. Vardagen och ”vardagspusslet” cirklar mycket kring hur arbetet ser ut; när, var, hur och hur länge. Arbetslivets utformning avgör mycket av om vardagen blir bra eller dålig och om livsdrömmarna blir verklighet eller allt känns svårt, hårt och tungt.

Arbetslivet och vardagspusslet kommer att bli en stor fråga i valet 2014. Sex timmars arbetsdag är en högaktuell sådan fråga. Miljöpartiet kommer att driva frågan, särskilt efter Gustav Fridolins egenhändiga krav på att överge förslaget, som många partimedlemmar direkt reagerade emot. Vänstern med Jonas Sjöstedt kommer att driva 30 timmars arbetsvecka hårt med mellanstationer om 37 timmar i valet 201 men med målet 6 timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka.

Det kan låta lockande. Vem vill inte jobba mindre till bibehållen lön. Men vad kostar reformen och är det verkligen rätt väg?
Mindre arbete kan vara både ett önskemål och ett behov, under en viss livsperiod, precis som mer arbete kan vara det i en annan. Önskan och möjligheten att arbeta varierar under livscykeln.

Centerns svar på förslagen om 6 timmars arbetsdag och jobb till 75 ska vara livsbalans med ett samlat program för rätten och möjligheten att arbeta mycket, lite, lite mindre och inget alls under olika perioder i livet. Livsbalans för livskvalité.

Efter studierna vill man och kan man kanske arbeta mycket. Man vill pröva sina vingar, man vill träffa mycket folk, man vill se vad man passar till och vad som är rolig. När man bildar familj blir vardagen en annan. Det går inte att arbeta lika mycket. Jag vill också vara hemma med mina barn…Man och hustru vill båda jobba mindra och vara hemma med barnen när de är små. Föräldraförsäkringens utformning och omfattning kan vara ett sätt att komma till rätta med dessa behov och önskemål. Kortare arbetsdag, halvdag, varannan dag kan vara andra vägar.

När barnen vuxit upp och är på väg att flytta hemifrån vill man kanske arbeta mer igen och sedan mindre och inget alls på ålderns höst.
Sex timmars arbetsdag för alla under alla olika perioder i livet är inte säkert den bästa vägen. Precis som åtta timmars arbetsdag av enskilda, fack och arbetsgivare sedan länge har luckrats upp i perioder med längre och kortare arbetstider. Sex timmars arbetsdag för alla hela livet ska mötas med centerns förslag om livsbalans. Alla människor ska ha rätt och ges lagliga, praktiska och ekonomiska möjligheter och förutsättningar att arbeta mer eller mindre under olika delar av livet; att själv styra över sitt arbetsliv, sin vardag och tiden för pension.

Tidpunkter och regler för när den enskildes arbete börjar och slutar, som t.ex ”uppnådd pensionsålder” har tjänat ut i en modern värld. Arbetslivets regler ska utformas så att valfriheten ökar och gör detta blir möjligt. Ett program för livsbalans ska arbetas fram. Ett program som kan underlätta vardagslivet och arbetslivet över livscykeln. Vi vill att det ska finnas så många lyckliga, hela, glada och livsbejakande människor som möjligt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknade
att centerpartiet ska stärka valfriheten för den enskilda att under olika livsperioder arbeta mer eller mindre utifrån egna behov och sammanhang
att lagstiftning och arbetsregler skall utformas så att detta blir möjligt
att centerpartiet ska ta fram ett program för livsbalans
att motionen översändes till riksstämman alternativt partiprogramgruppen

Värmdö den 13 februari 2012       
Hans Lindqvist
Ina Ununger

Centern får se upp - eller se framåt

Nu får vi se upp i centern. Det duger inte med 4.2 procent i Expressen/Demoskop i dag. Det duger heller inte med låga förtroendesiffror för Annie i Sifo i dag. Orsaken i denna mätning är stolpskottet med sänkta ingånslöner för alla; ungdomar, äldre, medelålders, kvinnor. Ett haveri. Fel förslag, fel timing mitt i avtalsrörelsen, fel...

Se framåt: Läs motionen ovan och Driv kravet på Livsbalans. Återkommer med flera förslag.

Inga kommentarer: