fredag 13 april 2012

Hemkommen från Spanien och Malaga
så funderar man lite på problemen i EUropa. I Spanien är de stora. Det kommer att ta lång tid att bemästra för Rojas nya liberalkonservativa regim. Jag hör på de personer jag pratar med att korruptionen och kringgåendet  av skatteregler är utbredd. Det gäller t.ex reavinstskatten vid försäljning av fastigheter. Köpare och säljare går runt de regler som finns och staten förlorar stora skattepengar.

Bra förslag om gågata på Kungsgatan
Väl i Helsingfors - planet gjorde en lite omväg - så får jag tag i svenska tidningar och läser om Per Anckersjös förslag om att göra Kungsgatan till gågata, främst på helger.. Tycker det är utmärkt. Visst, det är många praktiska problem, vilka tider, vilka områden ska stängas av, hur klara förnödenhetstransporter etc. Det ska gå att lösa. Och det är ett C-förslag....

Bra också att underlätta andrahandsuthyrning
som jag också läser i dagens tidningar. Det är ett utmärkt sätt att minska bonstadsbristen. Det är ett sätt att bättre utnyttja de resurser som redan finns - det tar lång tid att bygga nya bostäder. Hårdare krav på bostadesrättsföreningarna att inte säga nej till andrahandsuthyrning. Lättare, säkrare och mer ekonomiskt att hyra ut genom bland annat höjt schablonavdrag från 25 till 40.000 kronor. Studenter, invandrade, tillfällighetsjobbare och andra kan lättare få jobb om det finns någonstans att bo. Samhällsresurser som redan finns utnyttjas.

Precis som vi föreslagit från Värmdöcentern
i kommunen att bättre utnyttja våra 15.000 fritidshus för t.ex ungdmar som behöver en första bostad. Fritidshus som står tomma en stor del av året. Samhällsresurser som redan finns utnyttjas.

För övrigt ska vi nu äta lunch med några i Värmdöcenterns ledning och diskutera trafiken och Skurubron. Inga avgifter...

Inga kommentarer: