måndag 23 april 2012

Bra artikel av Annie Lööf och Anders Åkesson om infrastruktur och trängselavgifter i flera städer.
Utmärkta förslag
Men jag kommer att yrka på att programmet ska kompletteras med en satsning på modern miljövänlig transportteknik som light rail, spårbilar och elbussar.
Det gör jag om några timmar när centerns förtroenderåd sammanträder för att diskutera infrastrukturfrågorna som inte hanns med på centerstämman i Åre i september. Jag kommer naturligtvis att ta upp Skurubron också och säga nej till broavgifter liksom jag kommer att föreslår en ökad satsning på sjöbussar eller pendelbåtar i sjöar och skärgård.

För övrigt lämnar jag nu datorn och tar cykeln till Hemmesta Vägskäl och bussar in till förtroenderådet.

Inga kommentarer: