måndag 16 april 2012

Vårbudgeten - En andningspaus med förhoppningar
Ja, så kan man beskriva den. Det är låg BNP-tillväxt med 0,4 procent i år men det är en mycket kraftig uppgång nästa år till 3,3 procent. Där ligger regeringen över de flesta prognosmakare som Konjunkturinstitutet. Det är året före valet 2014...
Åtgärder för unga och utrikes födda är dagens text från regeringen om budgeten i DN www.dn.se .Inte mycket innehåll men i högsta grad behövligt och en god ambition. Bra att lyfta fram alla partierna i artikeln.

Måste vi prata mera om denne sjuke Breivik
Jag nästan vänder mig mot mig själv när jag ändå skriver dessa rader om den rättegång som i dag inleds mot terroristen och massmördaren Anders Behring Breivik. Jag vänder mig emot uppmärksamheten, den som han vill ha. Vara i centrum för det han har gjort. Samtidigt har vi demoktratin Vi ska kunna öppet tala om och diskutera samhällsproblem och händelser i samhället, sjuka som friska. Breiviks önskan om uppmärksamhet ställs mot demokratin och öppenheten. Demokratin och öppenheten måste visa att den är starkast.

Stor och positiv uppmärksamhet på Värmdö och Gustavsberg i dagens DN bilaga
Det är en positiv läsning om samarbetet i KSL, Kommunförbundet Stockholms Län, där alla 26 kommuner presenterar sig. Värmdö med kultur, utveckling och skärgård är Sveriges populäraste kommun...

För övrigt såg jag i skogen att flera tallar och särskilt enar skadats av det blöta vårsnöandet i helgen.
Och mer skall det visst komma...

Inga kommentarer: