fredag 25 maj 2012

Bra med hårdare lagstiftning mot barngifte
Justitierådet   Göran lambertz förslag om hårdare lagstiftning mot tvångsgifte för barn är bra. Tror det har stort stöd bland svenska folket. Invandrare och flyktingar ska liksom infödda svenskar följa svensk lagstiftning och den ska vara tydlig. Mångkultur är berikande och och ska stimuleras men det ska vara inom lagens ram. Men det är viktigt med dialog där motiven till lagen och annan lagstiftning           kommer fram.

Lite onödigt och oproffsigt av Eskil att tala om att fler kalhyggen behövs
Det är naturligvis därför som Folkpartiet nu kräver hårdare press på skogsägarna med krav på att ansökan om avverkning hos skogsstyrelsen. Jag tycker det är en onödig byråkratisk process men nu blir det debatt i riksdagen i frågan eftersom vänstern krävt detta.

LO och Mp kongressar i helgen. Nedåt för LO och uppåt för Mp
Det blir en intressant politisk helg med två viktiga organisationer som kongressar. LO med Vanja Lundby Wedin har inte varit riktigt lyckosamma. En halv miljon medlemmar har försvunnit. Men fackliga organisationer behövs och LO måste finna en väg som gör att fler tycker att medlemskapet är värdefull.
För Mp är det lättare. Det är bar framåt och uppåt och Åsa Romsson får nu stort utrymme när Gustav Fridolin ska vara pappaledig. Hon är frejdig, kunnig, påläst och pådrivande.

För övrigt åker jag nu in till ett seminarium med de kommunala pensionätrsråden i landstinget.

Inga kommentarer: