torsdag 31 maj 2012Just nu röstar irländarna om EU:s finanspakt
Alla opinionsmätningar pekar på ett ja, men Irländarna har röstat nej till både Nice-fördraget och Lissabonfördraget i första omgången tidigare. Efter några kosmetiska förändringar har man sedan fått irländarna att rösta ja.

Nu står irändarna inklämda.
Röstar de nej får de ingen pengar från EU:s räddningsfond ESM som startar den 1 juli. Ett Nej har heller inte lika stor betydelse i denna omröstning som i tidigare eftersom bara 12 av 17 euroländer behöver ratificera pakten för att den ska gälla. Detta visar också hur EU manipulerar med demokratin. Det spelar alltså ingen roll för införandet av finanspakten om Irland röstar ja eller nej. EU-krati alltså. Alla länder borde rösta när ytterligare självbestämmande ska föraas över till EU.

EUrokrisen delar Europa i nord och syd
Det är en riktig beskrivning i dagens DN ekonomi www.dn.se/ekonomi. Nu står ett stabilt norr mot ett instabilt söder, tillväxt och ekonomisk utveckling  i norr mot ekonomisk stagnation och hög arbetslöshet i söder. Protestantanter i norr mot katoliker i söder.
Det är inte krig. Det är inte 1600-tal. Men det är en tydligt växande klyfta. Varför ska vi i norr betala till länder som inte sköter sig runt Medelhavet?

Nordeuropéer kanske bildar en egen valutaunion
Ja, det är inte omöjligt, säger faktiskt professor Lars Calmfors. Det är rätt sensationellt.

För övrigt ska jag nu äta lunch...

Inga kommentarer: