fredag 29 juni 2018

En skakig uppgörelse uppnådd i ett skakigt EU. Men ska EU flytta frågan om asyl i EU till en annan kontinent. Är inte det mer att skydda ansiktet än att skydda flyktingar?
Nu kommer en kommentar från rapporter i radio, TV och andra media från nattens uppgörelse om flyktingfrågan här på bloggen. Om det är någon fråga som bör vara överstatlig,så är det väl för att rädda liv, men det har det inte gått att få något beslut om.

Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien och numera också Italien? och Österrike? har varit och är emot en sådan lösning, det vill säga att alla EU-länder ska ta emot flyktingar utifrån deras storlek och befolkning.Det vore naturligt om man talar om solidaritet och medmänsklighet, men också om man talar om samarbete i en gemensam Union.

OK då. Låt flexibel integration gälla även i detta fall, det vill säga att medlemsländerna beslutar själva om de vill vara med i en gemensam lösning eller inte. Dra in alla förmåner och pengar för de länder som står utanför.
Det vore det naturliga svaret. Då blir det en lösning med en majoritet på kring 20 länder av 28(Storbritannien lämnar)  och de andra länderna får stå där med skammen. Säkerhesfrågorna för flyktingar ska lösas i samarbete EU-UNHCR men asylfrågorna ska avgöras dit flyktingar söker sig i EU.

Inga kommentarer: