lördag 9 juni 2018

Inte ett dugg förvånande att EU vill, öka sin makt inom socialområdet efter diskussionerna och besluten om den sociala pelaren.
Löfven och den svenska regeringen har varit otroligt godtrogna. Det har trott att bara frågorna kommer upp på EU-nivå så  kommer Sveriges inflytande på området att öka. Godtrogen var ordet. Kommissionen tolkade mötet och besluten om de sociala frågorna som ett startskott till EU-regler som ska styra EU-länderna med "sociala normer" och ett ökat EU-inflytande.

Upplysningsdirektivet ska informera de anställda om vilka rättigheter de har med bestämmelser om utbildning, övergång till andra anställningar, och definition av begreppen "arbetstagare" och "arbetsgivare". EU vill också inrätta en ny arbetsmarknadsmyndighet. Det här borde Löfven ha förstått när han inbjöd EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till Göteborg förra året  Löfven visar bara att han kan för78 lite, vet för lite och förstår för lite vad EU handlar om och vad EU vill..
Det här varnade vi för redan i folkomröstningen 1994 och nu har vi fått rätt igen. Roligt, men inte bra
Bra däremot att arbetsmarknadsutskottet redan har sagt nej.liksom arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Både Svenskt näringsliv och de fackliga organisationerna säger nej och vill inte att EU ska lägga sig i frågor som parterna löser inom ramen för kollektivavtal.

Inga kommentarer: