lördag 2 februari 2019

Så här skrev jag på Facebook  alldeles nyss som en kommentar till avslutningen på Centerns kommundagar i Umeå som handlade om EU-valet, med Federley, Abir , Emma Wiesner och Gustav Hemming

Vi behöver samarbeta i EUropa och världen för fred, frihet, demokrati , medmänsklighet, klimat och öppenhet för att stoppa nationalismen och främlingsfientligheten, Men vi vill inte ha ett federalt EUropa och en EU.armé som Macron föreslagit.Mer samarbete - mindre överstat.
EU ska inte utvecklas till en statsbildning. Nej också till Macrons förslag om en EU-finansm
inister, Stärk demokratin, minska byråkratin, och stärk samarbetet om migration, terrorism, brottslighet, miljö men ingen detaljstyrning. Förhandla om återförande av frågor till Sverige som vargfrågan, skogspolitiken, sociala frågor.

Inga kommentarer: