tisdag 10 februari 2009

Kärnkraften håller i sig
Många ringer och mailar om centerns uppgörelse med Alliansen om mer kärnkraft. Några har gått ur partiet bums, trots att jag försökt övertala dem att vara kvar men stå för sin åsikt. Då kan man ju påverka, annars inte.
Men jag förstår. Det är ingen fråga vilken som helst... inte för mig heller. Den sitter djupt. Bristen på interndemokrati skakar många. Vi vill ha upp frågan på en stämma, allt annat är oacceptabelt. Och den kommer upp på stämman. Jag tror att frågan kan bli mycket svårare än vad partiledningen i dag tror. Kärnkraften kan bli en huvudfråga i ett EU-val med tanke på vad oppositionen sagt i dag om kablarna till Europa.... Folkpartiet kan också göra den till vad som helst.

Ny Skurubro ja - avgifter nej
Vi behöver en ny Skurubro vid sidan om den gamla som får bli lokalbro. Vi behöver kunna dra fram spårbilar i anslutning till bron. Närmast borde ligga att göra något åt påfartern i Björknäs. Det är den som stoppar upp. Vi behöver en bro - men inga avgifter. Det är en statlig bro och en statlig uppgift. Vi betalar skatt för sådant. Vi ska inte betala dubbla avgifter för att komma in till Stockholm, brotullar och trängselavgifter.
Mycket står om detta i dag i Nacka Värmdö Times. Från Värmdös partier blir bilden allt entydigare. Ingen vill ha brotullar. Det var vad jag framförde till Åsa Torstensson och Leif Zetterberg också på centerns kommundagar i Visby. Skurubro ja - brotullar nej.

Inga kommentarer: