fredag 27 februari 2009

Satsning på förnybart stoppar kärnkraften
Det var temat i miljöminister Andreas Carlgrens presentation i går av Alliansens klimat- och energiuppgörelse för några veckor sedan. Så tolkar jag Andreas. Det är fel att byga nya kärnkraftverk. Det är rätt att göra en kraftfull och energisk satsing på förnybara energikällor som sol-, vind- vågkraft och bioenergi. Om satsningen på förnybart upp mot 30Twh blir verklighet och det inte blir ngn energibrist finns det inget underlag för att byga nya kärnkraftverk. Särskilt som energiföretagen skall stå för alla sina kostnader själv utan statliga subventioner och med ökade försäkringskostnader. Helst skulle jag vilja se att kärnkraften lyftes ur uppgörelsen men jag inser svårigheterna.

Möte om Stockholmstrafiken
Bra möte i går om Stockholmstrafiken med Thage Gripenstam i SL, landstingsrådet Gustav Andersson, Per Anckersjö, Stockholm och Johan Wouters Nacka, m fl, väl förberett av Henrik Dahlsson. Det handlade om Danvikslösen, Stadsgården, Slussen och jag tog upp Skurubron för Värmdöcenterns del. Vi vill ha spårreservat för spårbilar från Värmdö till Slussen. Vi vill inte ha några byten på vägen in från Värmdö i Orminge eller ngn annan plats. Vi tycker inte om rockaden i Danvikslösen att byta plats med väg och spår genom berget. Det minskar kollektivtrafiken och kommer att förlänga byggtiden. Måste stoppas eller ändras.
Skurubron. Möttes positivt av såväl landstingsgrupp som Stockholmscentern att centern bör undersöka frågan om mer pengar direkt från Vägverket till bron, eftersom det är den enda infarten från Värmdö. Både Gustav A och Tage G sammanfattade detta positivt, liksom vår inställning om nej till vägavgifter.

Inga kommentarer: