måndag 23 februari 2009

Miljöhögskola till Värmdö...
Ja, det vore väl något bra. Och det är också något som vi diskuterat en tid i Värmdöcentern och nu skrivit till kommunstyrelsen om. En idé kunde vara en filial till Tekniska Högskolan eller Södertörns Universitet. Ekobacken med ekologiskt företagande, vattenfrågor som brist på grundvatten, saltvatteninträngning i brunnar, utsläpp, övergödning, döda bottnar i Östersjön är några områden för studier, forskning och utveckling.
Vad vore då naturligare än att samarbeta om dessa frågor med skolorna i Värmdö, G2 och en högskola som förläggs här. Vi har också tagit vissa kontakter med KTH i frågan.
För att få detta belyst skriver vi till kommunstyrelsen och föreslår att kommunen utreder frågan, tar nödvändiga kontakter, undersöker lämplig plats och lägger ett förslag att diskutera i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

...sätter Värmdö på kartan
En Miljöhögskola skulle ge Värmdös ungdomar möjlighet att studera på högskolenivå i sin närhet. Det skulle locka fler att vilja fortsätta studierna efter gymnasiet. En miljöhögskola skulle öka intresset för miljön och sätta Värmdö på kartan som en framåt kommun.
Vi som skrivit under skrivelsen är Hans Lindqvist, gruppledare, Annette Olofsson Fors, kf-ledamot och Bengt Kleijn, ledamot i Utbildningsnämnden.

För övrigt blir nog Sussilull och Sussilo kvar en stund på neonatalavdelningen. Dom är inte tillräckligt hungriga, säger farbror doktorn. Då behöver dom sondmatning en stund till, men det är inte något konstigt utan rätt naturligt när dom är födda lite för tidigt. Nu är dom fyra dagar....

Inga kommentarer: