söndag 15 februari 2009

Makt över makten säger DN
och skriver att de som har makten har ansvar. Viss, så är det. DN kritiserar bristen på interndemokrati och minskat medlemsantal i partierna. DN tycks däremot inte intresserad av att bredda demokratin till med av deltagardemokrati, närdemokrati och fler folkomröstningar t.ex. Varför inte det? Det är ju ansvar det handlar om säger DN själv. Om inte partierna kan få folk att komma till dem så får partierna komma till folket. Det är det som är ansvar.
Det hårda vardagstempot med två i familjen som arbetar, barn på dagis, hämta och köra till hockey på kvällen....Då är det partiernas ansvar att bredda, fördjupa och finna nya former för demomratin - och här finns flera möjligheter. En är internet, sajter, bloggar,direktkontakt med förtroendvalda på nätet.
En fråga man undrar över är varför DN inte med ett ord säger ngt om den haverarade medlemsdemokratin, t.ex i samband med medlemsomröstningar till EU-valet. Om inte partierna visar att de lyssnar på sina medlemmar när de frågar dem i en medlemsomröstning så är det ju inte så svårt att förstå varför inte nya medlemmar strömmar till...

För övrigt kan jag ta exempel direkt ur verkligheten. Vet inte hur många mail jag fått från centerpartister, främst äldre, som vill lämna centern för sveket om kärnkraften. Jag har full förståelse för ett sådant beslut. Men är det inte bättre att stanna, stå för sin åsikt, framföra den och påverka i partiet. Går man ur är man ju helt utanför. Går många ur blir det ännu lättare för partiledning och valberedeningar att göra som man vill om motståndet minskar.
Och partiledningen har säkert inte heller tänkt igenom vad centerns nya värderingar om mer kärnkraft kan få för konsekvenser för uranbrytning och slutförvar också av kärnavfall från andra EU-länder enligt Eurotatomfördraget. Och vilka signaler centerns nya linje om ja till mer kärnkraft ger utåt, t.ex i Estland som nu vill bygga en reaktor i Östersjön mitt emot Stockholm....
I morgon har vi årsmöte i Värmdöcentern och då skall vi arbeta vidare på att stärka den lokala demokratin, tex så som sker i framtids- och klimatberednigngen där vi går ut till skolor och enskilda värmdöbor och ber dem delta i hur de vill se framtidens Värmdö...

Inga kommentarer: