tisdag 24 februari 2009

Investera lönsamt för 25 miljarder
säger Stefan Fölster och Annika Lundius från Svenskt Näringsliv i dag i SvD. Där finns mängder med goda förslag till investeringar i infrastruktur som med lönsamhet kan tidigareläggas. Det gäller också lönsamma investeringar i underhåll av vägar och järnvägar och tidigareläggning av cykelvägar, hamnar och infartsparkeringar. Men var är framtiden?
Hur kan man skriva en hel artikel med investeringar i framtidens transportteknik utan att nämna light rail och spårbilar?
Hur skulle det vara om Saab verkligen tog chansen och föreslog något revolutionerande nytt och staten backade upp det med utvecklingspengar. Och vilka exportmöjligheter för Sverige. Och vilka långsiktiga investeringar för att bidra till lösningar av klimatkrisen opch finanskrisen.
Jag blir lika förvånad varje gång att ingen tar upp spårbilar. Och vi får från KOMPAS får inte in ngn artikel i DN och Svd...Men vi har fått in en bra artikel i Dagens Industri för ett tag sedan och den har mötts oerhört positivt. Och som sagt på centerns kommunsdagar diskuterade jag frågan med både Maud, Andreas och Åsa och häromdagen träffade jag Maud Olofsson med medarbetare på hennes departement. Jag tror det kommer ngt...

Osund eller illojal konkurens i Värmdö?
Värmdö Tekniska Gymnasium, VTG har sedan ngn vecka lunchservering på Världshuset i Gustavsberg. Lunchen kostar 55 kronor. Det är ett lågt pris som övriga restauranger i Gustavsberg och i Hamnen har svårt att konkurrera med. Jag har i dag diskuterat frågan med kommunens näringslivschef Birgitta Hansson. Svenskt näringsliv menar att det inte är ngn illojal konkurrens. Skolan är en friskola och det är ingen kommunal verksamhet. Det är ett snävt synsätt. Flera restauranger kan få problem och vi förtroendevalda är till för att försöka lösa dem.
Efter ett möte i dag mellan VTG och Glashuset skall rektorn för VTG Jonas Ericsson tala med sin styrelse om saken. Jag har lovat Therese och Anna-Stina på Glashuset att följa frågan.

1 kommentar:

Anonym sa...

Men huvudmannaskapet för skolan spelar väl ingen roll för om det är osund konkurrens? Det är fortfarande skattepengar (skolpengen per elev) som är friskolans huvudsakliga bas för ekonomin och denna bas används för att hålla nere lunchkostnaden till förfång för övriga restaurangägare. Det vore sundare (konkurrensmässigt sett och kanske också ur skolans perspektiv) om de tog ut en lunchavgift som inte hölls nere av skattade pengar utan kanske kunde förklaras mer av att personalkostnaderna för oerfaren personal (i detta fall) är lägre...? Kanske inte så lågt som till 55 kr per lunch men en företagsekonomisk kalkyl borde visa på var priset borde hamna på utan skolpengens tillförsel.
Hälsar vänstersidan för en sund marknad